Slægtshistorie

Slægtshistorie handler bl.a. om fortællinger og erindringer fra de forskellige grene af vor familie, som derfor – af sikkerhedsmæssig grunde, er beskyttet med adgangskoder.

Min mailadresse er:  gunnar@glg.dk