Naturbilleder

DS 15: Op, al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise! Det mindste, han har skabt, er stort og kan hans magt bevise. ( Brorson 1734)

Billederne er fra en eftermiddagstur på ca. 2 km lørdag d. 29. juli 2023 på Kanalstien langs Søborg Kanal i Gilleleje. Jeg opdagede, ved at standse op, hvor rigt Guds biodiversitet er på denne årstid, til glæde for os og ikke mindst for sommerfugle, insekter og mange slags fugle og ænder i åen.

Vandretur omkring Søborg Sø torsdag d. 27. juli 2023

Naturgenopretning af Søborg Sø er i gang og ventes færdig omkring 2024. Søen blev tørlagt i 1800 tallet og planen er nu, at genoprette søen ved at lukke for vandpumperne. Målet er at genskabe fuglelivet og få et naturområde til glæde for os alle. Et spændende projekt som også omfatter området omkring Søborg slotsruin. Jeg går ofte tur rundt om søen og billederne her, er fra min vandretur torsdag d. 27. juli 2023

Vandretur langs Fyrstien i Gilleleje til Nakkehoved Fyr 4. august 2023

Der er 3 smukke naturstier i Gilleleje. Gilbjergstien, Fyrstien og Kanalstien langs Søborg Kanal. – i dag gik turen langs Fyrstien til Nakkehoved Fyr. Mit fokus var igen på naturens mangfoldighed af blomster til glæde for insekter, fugle, sommerfugle og os. Og som bonus på billederne, får man også havet med og udsigten til Kullen i Sverige.